Eestlastest 30% on valmis maksma rohkem toidukaupade ja muude arengumaadest pärit toodete eest, millega on võimalik toetada nendes riikides elavaid inimesi.

Värske Eurobaromeetri uuringu kohaselt peavad eestlased kõige olulisemateks arengukoostöö teemadeks haridust, inimõigusi ning põllumajandust ja toiduga kindlustatust. Samast uuringust selgub ka, et eestlastest 30% (EL keskmine 44%) on valmis maksma rohkem toidukaupade ja muude arengumaadest pärit toodete eest, millega on võimalik toetada nendes riikides elavaid inimesi. Näitena on välja toodud just õiglase kaubanduse tooted.

Eesti 15-24 aastaste elanike seas on see valmisolek 51%, mis on isegi suurem kui EL 42%. Vanuse kasvades osakaal eestlaste seas väheneb järsult, samal ajal kui EL-s jääb see kõigi vanusegruppide puhul vahemikku 43-48%.

Uuring on leitav siit: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_392_fact_ee_ee.pdf