Õiglase kaubanduse sõber

Mondo SM a2014 RGB veebi 200x200 v2

 

MTÜ Mondo annab aastast 2014 välja õiglase kaubanduse sõbra tunnustust. See on suunatud neile, kes oma töös ja tegemistes tõstavad esile õiglast kaubandust, kasutavad vastavaid sertifitseeritud tooteid, on teerajajad ja valmis teisi inspireerima.

Õiglase kaubanduse sõbrad võivad olla kõik ettevõtted ja organisatsioonid, kes:
- kasutavad, müüvad või toodavad õiglase kaubanduse ja eriti Fairtrade’i märgisega kaupu;
- panustavad õiglase kaubanduse väärtuste levitamisse ja võtavad osa õiglase kaubanduse nädalast;
- toovad kasutuses või müügis olevad õiglase kaubanduse tooted esile oma infokanalites, sotsiaalmeedias, kodulehel ja materjalides;
- käituvad solidaarselt ja vastutustundlikult.

Tunnustuse andmine on rajatud usaldusele ja heale tahtele, mitte rangetele kriteeriumitele.

Tunnustust ei pea uuesti taotlema, kui märgi saaja kinnitab igaaastase ülevaate käigus Mondo poolt seatud eelduste täitmist.

Õiglase kaubanduse sõbraks kandideerimine on avatud 14. veebruarist ja kestab kuni 5. maini. Uusi sõpru tunnustame 2020. a mais.

 

 Õiglase kaubanduse sõbraks sobib kandideerima:

Tootja

Importija, hulgimüüja

Kohvik, restoran või toitlustaja

Pood

Kauplusekett

Hotell või majutusasutus

Ettevõte, kodanikuühendus, kogudus või avaliku sektori asutus

Haridusasutus