Kuld saab Fairtrade märgi

Rahvusvaheline õiglase kaubanduse märgistamise organisatsioon (Fairtrade Labelling Organisations International, FLO) ja Vastutustundliku kaevandamise liit (Alliance for Responsible Mining, ARM ) arendasid välja sõltumatu sertifitseerimisprotsessi kullale, et luua võimalused ühiskondlikuks, keskkonnaalaseks ja majanduslikuks arenguks kulda käsitsi kaevandavate ja väikekaevanduste tööliste kogukondades. Kolmanda sõltumatu osapoole poolt kullale antav sertifikaat on esmakordne ajaloos. gold.jpg

Partnerlus nimetatud organisatsioonide vahel võimaldab väikekaevandajatel teenida paremat hinda kaevandatud kulla eest. Partnerlusest ja õiglase hinna maksmisest töölistele viitab topeltmärgistus tootel - nii Fairtrade kui Fairmined märgid. Sertifitseerimist tõendavaid märke võib edaspidi leida kullatoodetel, (näiteks ehted, sh abielusõrmused), meenemüntidel, kangidel, medalitel, trofeedel ja religioossetel sümbolitel.

Üle maailma sõltub enam kui 100 miljonit inimest kas otseselt või kaudselt väikekaevandustest, mis on seotud ebaõiglaste tarneahelatega. Väikekaevandused näevad suurt vaeva, et müüa kaevandatud kulda õiglase hinnaga. Ehkki käsitsi kaevandavad ja väikekaevandustes töötavad inimesed toodavad vaid 15% kõigist kullavarudest aastas, moodustavad nad 90% kullatööstuse inimtööjõust. Fairtrade ja Fairmined sertifitseerimine pakub kaevuritele võimaluse parandada oma majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkondlikke tingimusi.

Õiglase kaubanduse kullastandardi arendas välja ARM koostöös üheksa Boliivia, Kolumbia, Ecuadori ja Peruu kaevandusorganisatsiooniga. Nüüd võivad sertifikaati taotleda kõik väikekaevandused ja käsitsi kulda kaevandavad Ladina-Ameerika organisatsioonid. 2010. aastal algatab ARM sarnase pilootvõrgustiku ka Aafrika ja hiljem Aasia väikekaevandajate jaoks.

ARM-i tegevdirektori Cristina Echavarria sõnul on Fairtrade ja Fairmined parimad täna turulolevad standardid kulla jaoks, eeskätt arvestades positiivset mõju kaevanduspiirkondade kogukondade arengule. Echavarria hinnangul pakub sertifitseerimisprotsess eeskuju ka suuremahulisele kullatootmisele, näiteks läbipaistvuse ja tarneahela jälgitavuse osas. Lisaks nendib ta, et Fairtrade ja Fairmined on juhtivad kaubamärgid teadlike tarbijate hulgas, tänu kellele vastutustundlike toodete turuosa üha suureneb.

Fairtrade ja Fairmined kuld tuleb esialgu turule Suurbritannias ja seejärel teistes riikides. Järgmise 15 aasta jooksul soovitakse saavutada vähemalt 5 % turuosa kulla- ja ehteturul, mis tähendab 15 tonni sertifitseeritud kulla müüki aastas.