Mis on õiglane kaubandus? (vana)

Õiglane kaubandus on rahvusvaheline kaubanduslik kokkulepe ning sertifitseerimissüsteem, mis seisab arengumaade väiketootjate huvide eest. Õiglase kaubanduse eesmärk on tagada arengumaade väiketalunike toodetele (kohv, tee, riis, banaanid, suhkur, kakao jms.) õiglane hind ning parandada istandustes töötavate tööliste töö- ja elutingimusi.

Õiglase kaubanduse ehk Fairtrade märk tootel tagab paremad majanduslikud ja sotsiaalsed tingimused Aafrika, Aasia ning Kesk- ja Lõuna-Ameerika talunikele ja töölistele. Süsteemis osaleb üle 1,4 miljoni tootja 74 arenguriigis, kaupu müüakse Euroopas, Põhja-Ameerikas, Jaapanis ja Austraalias. Esimese Balti riigina võttis Eesti Fairtrade märgi kasutusele 2007. aastal.

kohvikasvataja_etioopiast.jpg

Mõiste "Õiglane kaubandus" (Fair Trade) võtsid kasutusele neljast õiglase kaubanduse organisatsioonist moodustatud võrgustik FINE: Rahvusvaheline õiglase kaubanduse märgistamise organisatsioon (Fairtrade Labelling Organizations International), Maailma õiglase kaubanduse organisatsioon (World Fair Trade Organisation WFTO, varem nimega International Federation of Alternative Trade IFAT), Euroopa maailmapoodide võrgustik (Network of European Worldshops, lõpetanud nüüdseks tegevuse) ja Euroopa õiglase kaubanduse assotsiatsioon (European Fair Trade Association).  

Mis vahe on inglisekeelsetel mõistetel Fair Trade ja Fairtrade? 

Fairtrade kokkukirjutatuna viitab Õiglase kaubanduse märgistamise organisatsiooni (Fairtrade International) poolt juhitava sertifitseerimis- ja märgistamissüsteemile, mille eesmärgiks on aidata tarbijatel kergemini leida tooteid, mis on toodetud vastavaid töötingimusi ja keskkonna standardeid järgides.

Lahku kirjutatuna viitab mõiste Fair Trade rahvusvahelisele kodanikuliikumisele, mis võtab aktiivselt osa poliitilistest aruteludest rahvusvaheliste kaubandusreeglite õiglasemaks muutmiseks ning toetab aktiivselt sotsiaalset ettevõtlust ja solidaarsust arengumaade väiketootjatega.

Eesti keeles kasutatakse mõistet õiglane kaubandus ja sellega viidatakse nii sertifitseeritud toodetele, õiglase kaubanduse liikumisele kui antud teemale üldisemalt. Märgile viidates võib kasutada ka mõistet Fairtrade.

Mida garanteerib Fairtrade märk tootel?

  • Arengumaade väiketalunikud saavad oma toote eest väärilist tasu, mis katab kulud ja võimaldab kestvat arengut.
  • Istanduste ja tootmisühistute töölised saavad inimväärset palka ja töötavad inimlikes tingimustes.
  • Tootmisprotsessis ei kasutata orja- ega lapstööjõudu.
  • Õiglase kaubanduse lisatulu kasutatakse kogukonna sotsiaalseks arenguks.
  • Tootmisel lähtutakse keskkonnasäästlikest põhimõtetest.

Miks on õiglast kaubandust vaja?

kohvkruusides.jpgÜks tuntumaid õiglase kaubanduse tooteid on kohv. See on maailmas nafta järel müüdavaim kaup, mida toodavad 20-25 miljonit väiketalunikku ja istanduste töölist arengumaades.

Kahjuks ei arvesta tänapäeva maailmakaubanduse reeglid kõige vaesemate inimeste huvisid; suurem osa rahast, mida meie tarbijatena maksame, jääb vahendajatest ja sissevedajatest suurfirmadele. Madalad maailmaturu hinnad sunnivad arengumaadeväikatalunikke müüma oma saagi sellise hinna eest, mis ei kata isegi tootmiskulusid. See aga tähendab, et peredel ei ole raha maksta laste kooli eest või haigestumise korral arsti juurde minna.

 Õiglase kaubanduse süsteem võimaldab tootjatele majanduslikku sõltumatust ning parandab nende elutingimusi. Lisaks õiglasele hinnale aitab õiglasest kaubandusest saadud lisatulu tootjatel arendada oma kogukondi. Näiteks saavad talunikud teenitud lisatasu eest ehitada parema infrastruktuuri ning muuta tootmist efektiivsemaks. Samuti võimaldab õiglasest kaubandusest saadav lisatulu pakkuda haridust lastele ja noortele ning parandada arstiabi kättesaadavust. 

Õiglane kaubandus Eestis

2002. aastal loodud kodanikeühenduste võrgustik - Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ) - alustas õiglase kaubanduse tutvustamist Eestis ühe osana arengumaade probleemide kajastamisest ja praktilisest viisist parandada arengumaade inimeste elu.

Aastatel 2004-2012 oli õiglase kaubanduse edendamise eestvedajaks Eesti Roheline Liikumine (ERL).

2004.- 2005. aastal rahastas Eesti välisministeerium ERLi õiglase kaubanduse teavitusprojekti arengumaade kogukondade toetuseks. Suurematel rahvaüritustel tutvustati õiglase kaubanduse põhimõtteid ning sertifitseerimismärki.

2006. aastal käivitus Eestis ühisprojekt Soome õiglase kaubanduse organisatsiooniga, mille eesmärgiks oli õiglase kaubanduse laiaulatuslikum tuntus, Fairtrade märgitoodete kättesaadavuse parandamine jaekaubanduses ning kodanikeühenduste toetusplatvormi loomine Eestis. 2007 aasta kevadel tähistati rahvusvahelise Fairtrade märgi ametlikku maalejõudmist.

Aastatel 2009-2014 edendati Eestis õiglast kaubandust koostöös Rootsi ja Soome õiglase kaubanduse organisatsioonidega.

Aastal 2012 käivitus järgmine kolmeaastane rahvusvaheline ühisprojekt koos Soome õiglase kaubanduse organisatsiooniga ja Soome õiglase kaubanduse linnadega Tampere, Espoo ja Joensuu. Projektis keskendutakse Soome õiglase kaubanduse linnade eeskujul ja nende kogemustele tuginedes Eesti omavalitsuste kaasamisele jätkusuutlikuma ja eetilisema ühiskonna edendamisel.

Aastast 2013 koordineerib õiglase kaubanduse alast tegevust Eestis MTÜ Mondo. 

Kõikide nimetatud rahvusvaheliste ühisprojekte rahastaja on Euroopa Liit.