Esitlused

Õiglast kaubandust tutvustavad esitlused

Esitlused on koostatud Baltimaade ühisprojekti raames ja Euroopa Liidu toetusel