Ülevaade õiglasest kaubandusest

Mis on Sinu kohvitassis?

Paljud meie igapäevased laiatarbekaubad nagu kohv, tee, puuviljad, suhkur ja kakao kasvavad geograafiliselt vaesemates riikides ehk Ladina-Ameerika, Aasia ja Aafrika arengumaades. Kohv, näiteks, on maailmas nafta järel enammüüdavaim kaup, mida toodavad 20-25 miljonit väiketalunikku ja istanduste töölist arengumaades. Paljude vaesemate riikide areng ja nende elanike heaolu sõltub ühe või paari toote ekspordist Euroopasse jt tarbimisühiskondadesse. Kahjuks ei arvesta tänapäeva maailmakaubanduse reeglid kõige vaesemate inimeste huvisid; suurem osa rahast, mida meie tarbijatena maksame, jääb vahendajatest ja sissevedajatest suurfirmadele. Madalad maailmaturu hinnad sunnivad arengumaadeväikatalunikke müüma oma saagi sellise hinna eest, mis ei kata isegi tootmiskulusid. See aga tähendab, et peredel ei ole raha maksta laste kooli eest või haigestumise korral arsti juurde minna. Inimesed jätavad oma kodud ja lahkuvad tööotsinguil ülerahvastatud linnadesse või hoopis välismaale. Nii juhtubki, et kaudselt võtame osa paljude inimeste vaesustumisest ja kogukondade hääbumisest, sest ei vaevu mõtlema, kes ja millistes tingimustes meie toidulauda katavad. See ei ole kestev areng väiketootjale ega ka meile!

Õiglane kaubandus - Sinu valik!

Teadlike ja vastutustundlike tarbijatena saame oma valikutega parandada arengumaade tootjate elu. Valikuid aitab teha Õiglase kaubanduse ehk Fairtrade märk toodetel.


märk tootel garanteerib, et:
  • arengumaade väiketalunikud saavad oma kvaliteettoote eest õiglast hinda
  • istanduste ja tootmisühistute töölised saavad inimväärset palka ja töötavad inimlikes tingimustes
  • tootmisprotsessis ei kasutata orja- ega lapstööjõudu
  • tootmisel lähtutakse keskkonnasäästlikest põhimõtetest

Õiglane kaubandus on eestikeelne vaste mõistele Fair trade (kaubamärgina kokkukirjutatud Fairtrade). See on rahvusvaheline kodanikuliikumine, mis võtab aktiivselt osa poliitilistest aruteludest rahvusvaheliste kaubandusreeglite õiglasemaks muutmiseks ning toetab aktiivselt sotsiaalset ettevõtlust ja solidaarsust arengumaade väiketootjatega. Õiglane kaubandus ei ole heategevus, vaid äripartnerlus arengumaade tootjate ja nende ühistutega, et parandada nende kauplemistingimusi maailmaturul. Üle miljoni väiketaluniku ja töölise arengumaades on ühinenud 3000 organisatsiooni või ühistusse 63 arenguriigis. Kuigi kohv on siiani tuntuim Õiglase kaubanduse toode, on nüüd Õiglase kaubanduse kriteeriumitele vastavate toiduanete nimekiri pikk: tee, kakao, suhkur, vein, puuviljad, riis, jms. Üha enam Fairtrade märgistatud tooteid on orgaaniliselt kasvatud. Need on kaubad, mida leiab nüüd nii mahepoodides kui jaekaubanduskettides 21 arenenud riigis.

Õiglane kaubandus on ka sertifitseerimissüsteem, mis seisab arengumaade väiketootjate huvide eest. Õiglase kaubanduse idee on tagada arengumaade väiketalunike toodetele õiglane hind ja parandada suurtootmises osalevate töötajate töötingimusi. Selleks sõlmitakse pika-ajalised partnerlussuhted arengumaade tootmisühistutega, makstakse maailmaturu kokkuostuhinnast veidi kõrgemat hinda ja välditakse toodete turustamisel arvukaid vahendajaid. Samuti jälgitakse, et tootmises ei ole kasutatud lapstööjõudu ega raisatud loodusvarasid. Lisaks kõrgemale hinnale, makstakse Õiglase kaubanduse süsteemis osalevatele tootmisühistutele lisatulu (premium), mida peab kasutama kogukonna sotsiaalseks arenguks. Õiglase kaubanduse süsteemis tegutsevad tootjaühistute liikmed teevad otsuseid demokraatlikult ja investeerivad saadud kasumi kogukonna arengusse.

Selleks, et müüa oma tooteid Õiglase kaubanduse süsteemis, peavad tootjad saama vajaliku sertifikaadi ning maaletoojad/müüjad omama vastavat müügilitsentsi. Alates 1997. aastast määrab ühtsed sertifitseerimiskriteeriumid rahvusvaheline organisatsioon FLO (Fairtrade Labelling Organizations International), mis on katusorganisatsiooniks 20 rahvuslikule organisatsioonile tarbijaühiskondes sh. Euroopas, USAs, Kanadas, Jaapanis ja Uus-Meremaal.

Fairtrade sertifikaadiga tootjate tegevust ja selle pidevat vastavust standarditele kontrollib FLO koosseisu kuuluv sõltumatu sertifitseerimisorganisatsioon FLO-Cert. Sõltumatud FLO-Cert töötajad külastavad iga aasta tootjaid, et kontrollida tootmis- ja töötingimusi ning Õiglase kaubanduse lisatulu kasutamist. Tootjad on kohustatud esitama statistika kogu Õiglase kaubanduse raames tehtud müügi kohta, mida võrreldakse importijate esitatud Fairtrade märgiga toodete ostu ja edasimüügi statistikaga.

Õiglane kaubandus võimaldab viiel miljonil Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika väiketootjal ja nende peredel ise oma eluga toime tulla. Meie aitame sellele teadlike ja solidaarsete tarbijatena vahetult kaasa.