Standardid

Selleks, et müüa oma tooteid õiglase kaubanduse süsteemis, peavad tootjad saama vajaliku sertifikaadi ning maaletoojad/müüjad omama vastavat müügilitsentsi. Alates 1997. aastast määrab ühtsed sertifitseerimiskriteeriumid rahvusvaheline organisatsioon FLO (Fairtrade Labelling Organizations International), mis on katusorganisatsiooniks 21 rahvuslikule organisatsioonile tarbijaühiskondes sh.Euroopas, USAs, Kanadas, Jaapanis ja Uus-Meremaal.

Fairtrade sertifikaadiga tootjate tegevust ja selle pidevat vastavust standarditele kontrollib FLO koosseisu kuuluv sõltumatu sertifitseerimisorganisatsioon FLO-Cert. Sõltumatud FLO-Cert töötajad külastavad igal aastal tootjaid, et kontrollida tootmis- ja töötingimusi ning õiglase kaubanduse lisatulu kasutamist. Tootjad on kohustatud esitama statistika kogu õiglase kaubanduse raames tehtud müügi kohta, mida võrreldakse importijate esitatud Fairtrade märgiga toodete ostu ja edasimüügi statistikaga.