Mis on õiglane kaubandus?

Õiglase kaubanduse ehk Fairtrade märk tootel tagab paremad majanduslikud ja sotsiaalsed tingimused Aafrika, Aasia ning Kesk- ja Lõuna-Ameerika talunikele ja töölistele. Süsteemis osaleb üle 1 300 000 tootja 70 arenguriigis, kaupu müüakse Euroopas, Põhja- Ameerikas, Jaapanis ja Austraalias.

Rahvusvaheline Fairtrade märk jõudis esimese Balti riigina Eestisse 2007. aastal.

Mida garanteerib Fairtrade märk tootel?

  • Arengumaade väiketalunikud saavad oma toote eest väärilist tasu, mis katab kulud ja võimaldab kestvat arengut.
  • Istanduste ja tootmisühistute töölised saavad inimväärset palka ja töötavad inimlikes tingimustes.
  • Tootmisprotsessis ei kasutata orja- ega lapstööjõudu.
  • Õiglase kaubanduse lisatulu kasutatakse kogukonna sotsiaalseks arenguks.
  • Tootmisel lähtutakse keskkonnasäästlikest põhimõtetest.

Miks on õiglast kaubandust vaja?

kohvkruusides.jpgÜks tuntumaid õiglase kaubanduse märki kandvaid tooteid on kohv. See on maailmas nafta järel müüdavaim kaup, mida toodavad 20-25 miljonit väiketalunikku ja istanduste töölist arengumaades.

Kahjuks ei arvesta tänapäeva maailmakaubanduse reeglid kõige vaesemate inimeste huvisid; suurem osa rahast, mida meie tarbijatena maksame, jääb vahendajatest ja sissevedajatest suurfirmadele. Madalad maailmaturu hinnad sunnivad arengumaadeväikatalunikke müüma oma saagi sellise hinna eest, mis ei kata isegi tootmiskulusid. See aga tähendab, et peredel ei ole raha maksta laste kooli eest või haigestumise korral arsti juurde minna.

 lapsed.jpgÕiglase kaubanduse süsteem võimaldab tootjatele majanduslikku sõltumatust ning parandab nende elutingimusi. Lisaks õiglasele hinnale aitab õiglasest kaubandusest saadud lisatulu tootjatel arendada oma kogukondi. Näiteks saavad talunikud teenitud lisatasu eest ehitada parema infrastruktuuri ning muuta tootmist efektiivsemaks. Samuti võimaldab õiglasest kaubandusest saadav lisatulu pakkuda haridust lastele ja noortele ning parandada arstiabi kättesaadavust.

Õiglane kaubandus toetab ja julgustab keskkonda säästvat põllumajandust ja tootmist:

  • propageerib põllumajanduspraktikaid, mis vähendavad reostusaineid ning putukatõrjete ja taimemürkide kasutamist
  • toetab ökoloogilist põllumajandust.

  Õiglane kaubandus Eestis

2002. aastal loodud kodanikeühenduste võrgustik - Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ) - alustas õiglase kaubanduse tutvustamist Eestis ühe osana arengumaade probleemide kajastamisest ja praktilisest viisist parandada arengumaade inimeste elu.

Aastatel 2004-2012 oli õiglase kaubanduse edendamise eestvedajaks Eesti Roheline Liikumine (ERL).

2004.- 2005. aastal rahastas Eesti välisministeerium ERLi õiglase kaubanduse teavitusprojekti arengumaade kogukondade toetuseks. Suurematel rahvaüritustel tutvustati õiglase kaubanduse põhimõtteid ning sertifitseerimismärki.

2006. aasta sügisest käivitus Eestis ühisprojekt Soome õiglase kaubanduse organisatsiooniga, mille eesmärgiks oli õiglase kaubanduse laiaulatuslikum tuntus, Fairtrade märgitoodete kättesaadavuse parandamine jaekaubanduses ning kodanikeühenduste toetusplatvormi loomine Eestis. 2007 aasta kevadel tähistati rahvusvahelise Fairtrade märgi ametlikku maalejõudmist.

Aastatel 2009-2011 lisandus Eesti ja põhjamaade õiglase kaubanduse alase koostööga ka Rootsi õiglase kaubanduse organisatsioon.

Aastal 2012 käivitus järgmine kolmeaastane rahvusvaheline ühisprojekt koos Soome õiglase kaubanduse organisatsiooniga ja Soome õiglase kaubanduse linnadega Tampere, Espoo ja Joensuu. Projektis keskendutakse Soome õiglase kaubanduse linnade eeskujul ja nende kogemustele tuginedes Eesti omavalitsuste kaasamisele jätkusuutlikuma ja eetilisema ühiskonna edendamisel.

Alates veebruarist 2013 koordineerib õiglase kaubanduse alast tegevust Eestis MTÜ Mondo, kes jätkab ka eelpool nimetatud ühisprojekti juhtimist.

Kõikide nimetatud rahvusvaheliste ühisprojekte rahastaja on Euroopa Liit.