Korduma kippuvad küsimused (vana)

Mille järgi otsustatakse kaupade õiglane hind?

Toote õiglane hind katab tootja tootmiskulud järgides säästva tootmise põhimõtteid. Tootmiskuludele lisaks on õiglase kaubanduse standardites kindlaks määratud lisatulu (Fairtrade Premium), mis investeeritakse tootjakogukondade sotsiaalsete, majanduslike või keskkonnaprojektide arendamisse. Antud projektide vajaduse otsustavad demokraatlikult tootmisühistusse kuuluvad tootjad või istandustes töötavad töölised ise.

Seega ei ole õiglase kaubanduse toodete miinimumhinnad paika pandud kauplemise tulemusena, tootjatele pealesurutud taktikaga või ülemaailmsete kauplejate poolt. Hind on saadud õiglasel ja süsteemsel lähenemisel ning seda uuendatakse regulaarselt, et garanteerida tootmiskulude katmine.

Kuidas saab lapstööjõu kasutamise vastu astuda?

Olenemata sellest, kas lapstööjõudu kasutatakse kultuurilistel või majanduslikel põhjustel, saab sellega võidelda ainult teadliku tarbimise ja seadusandluse koosmõjul.

Ghanas asub kakaotootmise ühistu Kuapa Kokoo, mis on müügist saadud tulu eest aidanud ehitada ühistuliikmete kogukondades neli kooli ja kaks lastehoidu. Fairtrade’i sertifikaadiga ja õiglase kaubanduse põhimõtteid järgides on Kuapa Kokoo (ehk hea kakao tootmine) loonud lapstööjõu kasutamisega võitlemiseks oma piirkonna lastele võimaluse saada kooliharidust. Peale koolide ehitamise andis ühistu 2015. aasta aprillis sajale kakaofarmeri lapsele jalgratta, et koolitee oleks kergem.

Kahjuks ei ole igal pool nii. Lääne-Aafrika kohta tehtud Tulane’i ülikooli uuringus tuli välja, et 2,26 miljonist lapsest, kes töötavad kakaotootmises Elevandiluurannikul ja sealsamas Ghanas, on 2,12 miljonit sunniviisiline
lapstööjõud ja 2,03 miljonit töötavad eriti ohtlikes oludes. Võrreldes aastatega 2008 ja 2009 on lapstööjõu kasutamine kasvanud 21%. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (International Labour Organization ehk ILO) aruanne lapstööjõu kohta aastast 2014 hindab, et kuigi viimase kümne aastaga on lapstööjõu kasutamine maailmas ligi kolmandiku võrra vähenenud, on siiski umbes 168 miljonit poissi ja tüdrukut sunnitud töötama,
neist ligi pooled ohtlikes tingimustes. Sahara-taguses Aafrikas töötab üks laps neljast. Vaikse ookeani Aasias on see suhe üks laps kaheksast ja Ladina-Ameerikas üks laps kümnest. Nendest 115 miljonit on orjuses, relvakonfliktides või ärilisel eesmärgil toimuva seksuaalse ärakasutamise ohvrid. See on ligi sada Eesti-täit last!

Täismahus artikkel: Lapstööjõu kasutamisele saab vastu astuda, Kristina Mänd

Kes tagab õiglase kaubanduse usaldusväärsuse?

Õiglase kaubanduse tootjatel on vastav sertifikaat ning maaletoojatel/müüjatel müügilitsents. Alates 1997. aastast on ühtsed standardid kehtestatud rahvusvahelise organisatsioon Fairtrade International poolt. Fairtrade sertifikaadiga tootjaid ja nende tegevuse vastavust standarditele kontrollib sõltumatu järelevalve-organisatsioon FLO-Cert. Sertifitseerimis-protsess saab alguse neis maades, kust tooted ja tooraine pärinevad. Kõik õiglase kaubanduse tooted pärinevad FLO-Cert poolt inspekteeritud ja sertifitseeritud tootjatelt. Tooraine peab olema kasvatatud ja saak koristatud vastavavuses FLO standarditele. Vaatluse all on kogu toote tarneahel, et tagada märgistatud toodete terviklikkus. Kontrollitakse tootmis- ja töötingimusi ning õiglase kaubanduse lisatulu kasutamist.

Kes saab kasu õiglasest kaubandusest?

Õiglase kaubanduse süsteem toob otsest kasu väiketalunikele ja töölistele arengumaades, kõigile tarbijatele ning keskkonnale.

kakaofarmer.jpg

Väiketalunikud ning istanduste töölised. 2013. aastal said õiglase kaubanduse süsteemist kasu ligikaudu 1,4 miljonit töölist ja talupidajat 74 arenguriigis Aafrikas, Aasias ja Ladina-Ameerikas. Võttes arvesse ka nende ülalpeetavaid, mõjutas õiglane kaubandus ühtekokku üle 7 miljonit inimest. Õiglase kaubanduse süsteem võimaldab tootjatele majanduslikku sõltumatust ning parandab nende elutingimusi. Lisaks õiglasele hinnale aitab õiglasest kaubandusest saadud lisatulu tootjatel arendada oma kogukondi.


Tarbijad
saavad õiglasest kaubandusest kasu, sest õiglane kaubandus pakub neile võimalus teha oma sisseostud vastavalt oma põhimõtetele ja väärtustele ning anda oma panuse maailma kaubanduse ebavõrduse vähendamisse, kindlustades samas kvaliteetse ja eetilise toote.

Keskkond. Õiglane kaubandus edendab loodussäästlikku ja kestlikku põllumajandust ning tootmist.