Korduma kippuvad küsimused

Mida tähendab õiglane kaubandus (Fair Trade)?

Õiglane kaubandus on eestikeelne vaste mõistele Fair Trade (märgina kokkukirjutatult Fairtrade). Õiglane kaubandus on rahvusvaheline kaubanduslik kokkulepe ning sertifitseerimissüsteem, mis seisab arengumaade väiketootjate huvide eest. Õiglase kaubanduse eesmärk on tagada arengumaade väiketalunike toodetele (kohv, tee, riis, banaanid, suhkur, kakao jms.) õiglane hind ning parandada istandustes töötavate tööliste töö- ja elutingimusi.

kohvikasvataja_etioopiast.jpg

Mõiste "Õiglane kaubandus" (Fair Trade) võtsid kasutusele neljast õiglase kaubanduse organisatsioonist moodustatud võrgustik FINE: Rahvusvaheline õiglase kaubanduse märgistamise organisatsioon (Fairtrade Labelling Organizations International), Maailma õiglase kaubanduse organisatsioon (World Fair Trade Organisation WFTO, varem nimega International Federation of Alternative Trade IFAT), Euroopa maailmapoodide võrgustik (Network of European Worldshops, lõpetanud nüüdseks tegevuse) ja Euroopa õiglase kaubanduse assotsiatsioon (European Fair Trade Association).

Mis vahe on inglisekeelsetel mõistetel Fair Trade ja Fairtrade? 

Fairtrade kokkukirjutatuna viitab Õiglase kaubanduse märgistamise organisatsiooni (Fairtrade International) poolt juhitava sertifitseerimis- ja märgistamissüsteemile, mille eesmärgiks on aidata tarbijatel kergemini leida tooteid, mis on toodetud vastavaid töötingimusi ja keskkonna standardeid järgides.

Eraldi kirjutatuna viitab mõiste Fair Trade rahvusvahelisele kodanikuliikumisele, mis võtab aktiivselt osa poliitilistest aruteludest rahvusvaheliste kaubandusreeglite õiglasemaks muutmiseks ning toetab aktiivselt sotsiaalset ettevõtlust ja solidaarsust arengumaade väiketootjatega. Laiemas mõistes kasutatakse mõistet ka üldisemalt rahvusvahelises kaubanduses, rääkides õiglastest kauplemistingimustest, toetustest, kaubandusõigusest, tööliste õigustest, tariifidest jms.

Eesti keeles kasutatakse mõistet õiglane kaubandus ja sellega viidatakse nii sertifitseeritud toodetele, õiglase kaubanduse liikumisele kui antud teemale üldisemalt. Märgile viidates võib kasutada ka mõistet Fairtrade.

Mida garanteerib Fairtrade märk?

Õiglase kaubanduse sertifikaat garanteerib paremad tingimused tootjatele ning töölistele erinevates arengumaades. Selleks et toode saaks kanda Fairtrade märgist, peab see olema kooskõlas Õiglase kaubanduse märgistamise organisatsiooni (Fairtrade International) poolt paika pandud erinevate standarditega. Lähemalt loe siit.

Kes tagab õiglase kaubanduse usaldusväärsuse?

kohvimarjad.jpgÕiglase kaubanduse süsteemis müümiseks peavad tootjad saama vajaliku sertifikaadi ning maaletoojad/müüjad omama vastavat müügilitsentsi. Alates 1997. aastast määrab ühtsed standardid rahvusvaheline organisatsioon Fairtrade International, mis on katusorganisatsiooniks 25-le rahvuslikule organisatsioonile Euroopas, USAs, Kanadas, Jaapanis ja Uus-Meremaal. Fairtrade sertifikaadiga tootjaid ja nende tegevuse vastavust standarditele kontrollib sõltumatu järelevalveorganisatsioon FLO-Cert. Sertifitseerimisprotsess saab alguse neis maades, kust tooted ja tooraine pärinevad. Kõik õiglase kaubanduse tooted pärinevad FLO-Cert poolt inspekteeritud ja sertifitseeritud tootjatelt. Tooraine peab olema kasvatatud ja saak koristatud vastavavuses FLO standarditele. Vaatluse all on kogu toote tarneahel, et tagada märgistatud toodete terviklikkus. Kontrollitakse tootmis- ja töötingimusi ning õiglase kaubanduse lisatulu kasutamist.

Mille järgi otsustatakse kaupade õiglane hind?

Toote õiglane hind on see, mis katab tootja tootmiskulud järgides säästva tootmise põhimõtteid. Tootmiskuludele lisaks on Õiglase kaubanduse märgistamise organisatsioon (Fairtrade International) sisse seadnud õiglase kaubanduse lisatulu (Fairtrade Premium), mis investeeritakse edasi kas sotsiaalsete, majanduslike või keskkonnaprojektide arendamisse. Antud projektide vajaduse otsustavad demokraatlikult tootmisühistusse kuuluvad tootjad või istandustes töötavad töölised ise.

Seega ei ole õiglase kaubanduse toodete miinimumhinnad paika pandud kauplemise tulemusena, tootjatele pealesurutud taktikaga või ülemaailmsete kauplejate poolt. Hind on saadud õiglasel ja süsteemsel lähenemisel ning seda uuendatakse regulaarselt, et garanteerida tootmiskulude katmine.

Kui suur on õiglase kaubanduse turg maailmas?

2013. aastal ulatus õiglase kaubandus müük maailmas 5,5 miljardi euroni. Tänaseks on maailmas sertifitseeritud üle 600 tootjaühistu enam kui 74 erinevas arenguriigis. Süsteemis osaleb ligi 1,4 miljonit tootjat ning enam kui 7 miljonit inimest saab tänu õiglasele kaubandusele parema elujärje.

Kust saab osta õiglase kaubanduse tooteid?

Eestis saab osta õiglase kaubanduse märgiga tooteid mitmetest mahepoodidedest, näiteks Mahemarket, Biomarket, Looduspere jms. Lisaks on õiglase kaubanduse tooted saadaval ka suuremates kauplustes ja jaemüügikettides nagu Kaubamaja, Stockmann, Prisma, Rimi, Selver, Konsum jt. Tutvu Eestis saadaolevate toodetega siin.

Kes saab kasu õiglasest kaubandusest?

Õiglase kaubanduse süsteem toob otsest kasu väiketalunikele ja töölistele arengumaades, kõigile tarbijatele ning keskkonnale.

kakaofarmer.jpg

Väiketalunikud ning istanduste töölised. 2013. aastal said õiglase kaubanduse süsteemist kasu ligikaudu 1,4 miljonit töölist ja talupidajat 74 arenguriigis Aafrikas, Aasias ja Ladina-Ameerikas. Võttes arvesse ka nende ülalpeetavaid, mõjutas õiglane kaubandus ühtekokku üle 7 miljonit inimest. Õiglase kaubanduse süsteem võimaldab tootjatele majanduslikku sõltumatust ning parandab nende elutingimusi. Lisaks õiglasele hinnale aitab õiglasest kaubandusest saadud lisatulu tootjatel arendada oma kogukondi.


Tarbijad
saavad õiglasest kaubandusest kasu, sest
õiglane kaubandus pakub neile võimalus teha oma sisseostud vastavalt oma põhimõtetele ja väärtustele ning anda oma panuse maailma kaubanduse ebavõrduse vähendamisse, kindlustades samas kvaliteetse ja eetilise toote.

Keskkond. Õiglane kaubandus edendab loodussäästlikku ja kestlikku põllumajandust ning tootmist.